Base units

Base units

Base cabinet 80x35x35 cm 303 GBP
Base cabinet with 1 door 80x35x35 cm 303 GBP
Base cabinet with 1 door 80x35x35 cm 303 GBP
Base cabinet with 1 door 80x35x35 cm 303 GBP
Cabinet with 2 drawers 48x80x44 cm 792 GBP
Base unit with 2 drawers, 48x100x44 cm 880 GBP
Cabinet with 2 drawers 48x120x44 cm 1.012 GBP
Base unit with 2 drawers, 48x40x44 cm 607 GBP
Base unit with 2 drawers, 48x60x44 cm 700 GBP